459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Pitný režim, příjem tekutin, voda

Popis pitného režimu, příjmu tekutin

Množství vody v těle

Ze školních lavic, či z moderních výzkumů na nás doléhají znalosti, že naše tělo je tvořeno ze 70% z vody. Selským rozumem si můžeme odvodit, že pro udržení této rovnováhy je nutné zachovat tento poměr i v našem příjmu živin.

To se snadno řekne, ale obtížněji udělá. Můžeme si sice striktně kontrolovat svůj příjem tekutin, ale ideální denní příjem vody je u každého jiný.
Jiné tekutinové nároky budeme mít jako manuálně pracující lidé, jiné budou potřeby lidí hojně konzumující zeleninu a ovoce bohaté na vodu. Nelze tedy tvrdit, že člověk musí vypít tolik a tolik nápojů.

O celé řadě poživatin víme, že naše tělo připravují o vodu, významně ovlivňuje naší potřebu tekutin konzumace soli, či látek zvyšujících vylučování vody z těla (diureticky působící káva, čaj).

Sice jsme si neodpověděli na otázku, jak hodně máme pít právě my, ale již víme, že je to u každého jiné a neustále se to mění, například podle ročního období, naší tělesné aktivity a podle našeho jídelníčku.

Co má tedy pít?

Bude to nepopulární konstatování, ale na prvním místě by to měla být voda! Žijeme v podivné době, ve které se voda plní oxidem uhličitým (CO2, jenž se ve vodě mění na kyselinu uhličitou, což okyseluje naše tělo). Přidáváme do vody všemožné příchutě nebo v nejhorším případě do nich sypeme kvanta cukru, barviv a umělých sladidel ve snaze zatraktivnit příjem tekutin na úkor našeho zdraví.

Závěr tedy zní:

Ať už tvrdě pracujeme v dolech, nebo se topíme v povinnostech kancelářské práce, ať si lenošíme doma na kanapi, nebo honíme své tělo ve fitcentru, mějme ve své blízkosti, na dosah ruky, vždy nápoj. Pokud možno neslazený, ideálně méně perlivý. Může to být obyčejná sklenice, či láhev s vodou. Budeme-li mít tekutiny vždy na dosah, budeme se ještě divit, jak rádo si naše tělo odpočine od dané činnosti pouhým napitím.

Tekutiny jsou detoxikační látka i prostředek proti stárnutí.

Pitný režim, příjem tekutin prokazatelně ovlivňuje tyto potíže:

Více...

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

(Informační zdroje stránky)